SANT0108 - Atención sanitaria a múltiples víctimas y catásfrofes

(SANT0108) Atención sanitaria a múltiples víctimas y catásfrofes